PEMANDANGAN GATE SK TEMONG

Biru merupakan wajah baru pintu masuk utama SK Temong

This is default featured post 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured post 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured post 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured post 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured post 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured post 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured post 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

20 November 2011

Muhyiddin umum pemansuhan projek rintis pengajaran 9 jam

 
LABUAN: Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan pemansuhan projek rintis pengajaran sembilan jam yang sepatutnya bermula di empat negeri, tahun depan.

Timbalan Perdana Menteri berkata, ketetapan itu dibuat bagi mengelak kekeliruan di kalangan guru, selain tidak mahu menambah beban sedia ada.
Katanya, ketetapan itu sudah dimaklumkan kepada Ketua Pengarah Jabatan Perkhidmatan Awam (Datuk Seri Abu Bakar Abdullah).
Beliau berkata demikian pada sidang media di Lapangan Terbang Labuan di sini, sebentar tadi.

sumber
http://www.bharian.com.my/bharian/articles/Muhyiddinumumpemansuhanprojekrintispengajaran9jam/Article

18 December 2010

PENGISIAN SKOR SKPM TAWARAN BARU/NEW DEALS

Salam Sejahtera. Hanya untuk perkongsian rakan-rakan. Grin

Pengisian skor rumusan SKPM (untuk TAWARAN BARU) oleh sekolah rendah seluruh negara akan bermula dari 15-21 Disember 2010. Sila gunakan userid PGBkodsekolah

http://www.moe.gov.my/nkra/index.php

PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 13 TAHUN 2010 PEMANSUHAN PTK

PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 13 TAHUN 2010
PEMANSUHAN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN TUJUAN


1. Tujuan pekeliling ini adalah untuk menjelaskan mengenai pemansuhan Penilaian Tahap Kecekapan (PTK).
LATAR BELAKANG2. PTK telah diperkenalkan dalam Sistem Saraan Malaysia mulai 1 November 2002 bertujuan menggalakkan pembangunan diri pegawai perkhidmatan awam melalui pembelajaran berterusan, meningkatkan budaya organisasi pembelajaran dan melaksanakan pengurusan sumber manusia berasaskan kompetensi. PTK telah dimantapkan pada 2005 dan dibuat pengubahsuaian pada 2008.


3. Dalam Pembentangan Bajet 2011, Kerajaan telah memutuskan supaya PTK dimansuh dan digantikan dengan sistem penilaian yang lebih sesuai dan diterima baik oleh pegawai awam menjelang Jun 2011.

PELAKSANAAN


4. Selaras dengan keputusan ini, pelaksanaan PTK hendaklah dihentikan pada 1 Januari 2011. Ketetapan ini dibuat setelah mengambil kira pegawai yang menduduki PTK pada tahun 2010 dan sebelumnya untuk dipertimbangkan Anjakan Gaji pada tahun 2011 setelah memenuhi semua syarat yang ditetapkan.


5. Sehubungan dengan itu, sehingga penilaian baru diperkenalkan, PTK tidak lagi menjadi syarat kenaikan pangkat mulai 1 Januari 2011.


6. Sekiranya masih terdapat keputusan PTK yang belum selesai selepas tarikh berkuatkuasanya pekeliling ini, Lembaga Penilaian Kompetensi yang berkenaan diberi kuasa untuk mempertimbang dan mengesahkan keputusan PTK berkaitan. Urusan berkenaan hendaklah diselesaikan sebelum 1 Jun 2011.


PINDAAN


7. Pekeliling Perkhidmatan ini hendaklah dibaca bersama dengan perenggan 52 dan 53, Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 2002 mengenai syarat anjakan gaji dan Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 3 Tahun 2005 mengenai pelaksanaan integrasi modul Kenegaraan dalam kursus induksi.PEMBATALAN

8. Dengan berkuatkuasanya Pekeliling Perkhidmatan ini, perenggan 4 hingga 9 mengenai dasar PTK dan perenggan 65 mengenai syarat lulus PTK bagi tujuan kenaikan pangkat dalam Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 2002; elemen PTK yang diperuntukkan sebagai syarat kenaikan pangkat dalam semua skim perkhidmatan; Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun 2003 mengenai pelaksanaan Kursus Kenegaraan di bawah PTK, Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 19 Tahun 2008 kecuali perenggan 55, 56(f), 57, 58(e), 59 dan 60(e)
mengenai keanggotaan dan bidang kuasa LPK untuk mempertimbang dan mengesahkan keputusan PTK serta Surat Edaran JPA.BK(S)241/82/1 Jld.3 bertarikh29 Mac 2010 mengenai pelaksanaan kaedah Pusat Penilaian Khas, adalah dibatalkan.TARIKH KUAT KUASA

9. Pekeliling Perkhidmatan ini berkuat kuasa mulai 1 Januari 2011.
PEMAKAIAN

10. Tertakluk kepada penerimaannya oleh pihak berkuasa masing-masing, peruntukan Pekeliling Perkhidmatan ini pada keseluruhannya dipanjangkan kepada semua perkhidmatan Negeri, Pihak Berkuasa Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan.
“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”
(DATO’ SRI ABU BAKAR BIN HAJI ABDULLAH)
Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam
Malaysia


JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA PUTRAJAYA


30 November 2010

KEMUDAHAN CUTI BERSALIN PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM

PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 14 TAHUN 2010

KEMUDAHAN CUTI BERSALIN PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM

TUJUAN

1. Pekeliling Perkhidmatan ini bertujuan untuk menjelaskan kelayakan dan kaedah pelaksanaan peraturan mengenai kemudahan Cuti Bersalin bagi pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan.

LATAR BELAKANG

2. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 1998 telah menetapkan bahawa kemudahan Cuti Bersalin kepada pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan adalah selama 60 hari yang dikira mulai dari tarikh pegawai bersalin. Surat Pekeliling
Perkhidmatan Bilangan 5 Tahun 2009 pula membolehkan pegawai memilih tarikh Cuti Bersalin pada bila-bila masa dalam tempoh 14 hari dari tarikh dijangka bersalin. Pegawai hendaklah mengemukakan perakuan bersalin dan permohonan cuti kepada Ketua Jabatan bagi tujuan diluluskan kemudahan Cuti Bersalin.


3. Kemudahan cuti bersalin telah diperuntukkan kepada pegawai warganegara yang dilantik secara kontrak berdasarkan Perenggan 54.5 Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 2008 – Dasar dan Prosedur Pelantikan Secara Kontrak (contract of service) dan turut dipanjangkan kepada pegawai bukan warganegara melalui Surat Pekeliling Bilangan 16 Tahun 2009 – Kemudahan Cuti Bersalin Kepada Pegawai Kontrak Bukan Warganegara Yang Dilantik Secara Kontrak (contract of service).


4. Kemudahan Cuti Menjaga Anak (tanpa gaji) pula merupakan cuti yang diberi kepada pegawai wanita untuk menjaga dan menyusukan bayinya sepertimana diperuntukkan dalam Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 15 Tahun 2007. Kadar kelayakan adalah sebanyak 1,825 hari (5 tahun) bagi sepanjang tempoh perkhidmatan. Namun Cuti Menjaga Anak boleh diberikan sebagai pilihan untuk menggantikan Cuti Bersalin Tanpa Gaji bagi memenuhi tempoh Cuti Bersalin.
PELAKSANAAN Tafsiran
5. Dalam Pekeliling Perkhidmatan ini, melainkan jika konteksnya menghendaki makna yang lain-


‘Cuti Bersalin’ adalah cuti yang diberikan kepada pegawai wanita untuk bersedia dan pulih daripada bersalin;

‘Cuti Bersalin Bergaji Penuh’ adalah cuti bersalin yang dibayar emolumen penuh mengikut kadar kelayakan yang telah ditetapkan;

‘Cuti Bersalin Separuh Gaji’ adalah cuti bersalin yang dibayar separuh emolumen dan hanya diperuntukkan kepada guru selama 14 hari dalam penggal sekolah;


‘Cuti Bersalin Tanpa Gaji’ adalah cuti bersalin yang tidak dibayar sebarang emolumen kepada pegawai yang telah menggunakan kelayakan Cuti Bersalin Bergaji Penuh dan Cuti Bersalin Separuh Gaji;


‘Guru’ adalah merujuk kepada Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah dan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma wanita lantikan tetap yang menjalankan tugas perguruan tidak termasuk Pegawai Perkhidmatan Pendidikan yang bertugas di pejabat dan menjalankan tugas-tugas pentadbiran; dan
‘pegawai’ adalah merujuk kepada pegawai wanita Perkhidmatan Awam Persekutuan yang dilantik secara tetap, sementara dan kontrak (contract of service).


Kelayakan6. Selaras dengan hasrat Kerajaan yang mengambil berat terhadap kebajikan pegawai, kelayakan dan peraturan kemudahan Cuti Bersalin ditetapkan seperti berikut:


6.1 seseorang pegawai yang bersalin layak mendapat Cuti Bersalin Bergaji Penuh sebanyak 300 hari sepanjang tempoh perkhidmatannya;6.2 pegawai diberi fleksibiliti untuk menentukan sendiri tempoh Cuti Bersalin di antara 60 hari sehingga 90 hari bagi setiap kelahiran; dan

6.3 Cuti Bersalin bermula pada tarikh pegawai bersalin. Walau bagaimanapun, pegawai boleh memilih untuk menggunakan Cuti Bersalin lebih awal dari tarikh bersalin iaitu pada bila-bila masa
dalam tempoh 14 hari dari tarikh dijangka bersalin.

7. Bagi pegawai yang mempunyai baki Cuti Bersalin Bergaji Penuh kurang daripada 90 hari, pegawai dikehendaki untuk memenuhi tempoh Cuti Bersalin
di antara 60 hari sehingga 90 hari dengan menggunakan turutan kemudahan seperti berikut:


7.1 Bagi pegawai kecuali guru:a. menghabiskan kesemua baki Cuti Bersalin Bergaji Penuh yang dilayaki; dan


b. mengambil Cuti Rehat yang berkelayakan; danc. mengambil Cuti Bersalin Tanpa Gaji setelah menggunakan kemudahan di perenggan 7.1 (a) dan (b) di atas; atau


d. menggunakan Cuti Menjaga Anak (tanpa gaji) sehari selepas tamat tempoh Cuti Bersalin Bergaji Penuh sepertimana yang dijelaskan di dalam Pekeliling PerkhidmatanBilangan
15 Tahun 2007.7.2 Bagi guru:a. Semasa penggal sekolah, guru hendaklah:i) menghabiskan kesemua baki Cuti Bersalin Bergaji Penuh yang dilayaki;


ii) mengambil Cuti Bersalin Separuh Gaji sehingga 14 hari;

daniii) mengambil Cuti Bersalin Tanpa Gaji setelah menggunakan kemudahan di perenggan 7.2 (a)(i) dan (ii)
di atas; atau

iv) menggunakan Cuti Menjaga Anak sehari selepas tamat tempoh Cuti Bersalin Bergaji Penuh sepertimana yang dijelaskan di dalam Pekeliling Perkhidmatan Bilangan
15 Tahun 2007 bagi memenuhi tempoh Cuti Bersalin.b. Semasa cuti penggal sekolah, guru hendaklah:i) menghabiskan kesemua baki Cuti Bersalin Bergaji Penuh yang dilayaki; dan


ii) bagi tempoh yang selebihnya dianggap dalam

Cuti Bergaji Penuh.8. Bagi pegawai yang telah menggunakan kelayakan maksimum 300 hari kemudahan Cuti Bersalin, pegawai dikehendaki untuk memenuhi tempoh Cuti Bersalin
di antara tempoh 60 hari sehingga 90 hari dengan menggunakan kemudahan seperti berikut:


8.1 Bagi pegawai kecuali guru:a. mengambil Cuti Rehat mengikut kelayakan pegawai mulai dari tarikh bersalin; dan


b. mengambil Cuti Bersalin Tanpa Gaji setelah menggunakan kemudahan di perenggan 8.1 (a) di atas; atau


c. menggunakan Cuti Menjaga Anak (tanpa gaji) mulai dari tarikh bersalin sepertimana yang dijelaskan di dalam Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 15 Tahun 2007 bagi memenuhi tempoh
Cuti Bersalin.

8.2 Bagi guru:a. Semasa penggal sekolah, guru boleh:i) mengambil Cuti Bersalin Separuh Gaji sehingga 14 hari;

danii) mengambil Cuti Bersalin Tanpa Gaji setelah menggunakan kemudahan di perenggan 8.2 (a)(i) di atas; atau


iii) menggunakan Cuti Menjaga Anak mulai dari tarikh bersalin sepertimana yang dijelaskan di dalam Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 15 Tahun 2007 bagi memenuhi tempoh Cuti Bersalin.


b. Semasa cuti penggal sekolah, guru yang bersalin dianggap dalam Cuti Bergaji Penuh.


9. Cuti Bersalin Separuh Gaji dan Cuti Bersalin Tanpa Gaji yang diambil oleh pegawai yang bersalin tidak akan menjejaskan kelayakan pegawai untuk menggunakan Cuti Separuh Gaji di bawah Perintah Am 51 Bab C Tahun 1974 dan Cuti Tanpa Gaji di bawah Perintah Am 14 dan 52 Bab C Tahun 1974.


10. Bagi pegawai lantikan kontrak (contract of service), kelayakan mereka adalah sepertimana yang ditetapkan dalam perenggan 6, 7 dan 8 di atas. Walau bagaimanapun, mereka tidak layak mengambil Cuti Menjaga Anak bagi menggantikan kelayakan Cuti Bersalin. Kemudahan Cuti Bersalin Tanpa Gaji yang diambil tidak menjejaskan kemudahan Cuti Tanpa Gaji sepertimana yang diperuntukkan dalam perenggan 54.4
Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 2008 dan peraturan lain yang berkuat kuasa. Kemudahan Cuti Bersalin Tanpa Gaji ini juga tidak menyebabkan tempoh kontrak yang
berkuat kuasa terputus.

11. Cuti Sakit tidak boleh digunakan bagi maksud menggantikan tempoh Cuti Bersalin kecuali Cuti Tibi, Kusta, Barah atau tempoh pegawai dimasukkan ke wad hospital kerana sakit bukan atas sebab bersalin.


12. Bagi pegawai yang telah melahirkan anak selepas 22 minggu mengandung, sama ada bayi itu hidup atau pun meninggal dunia adalah layak untuk diberi Cuti Bersalin memandangkan tubuh badan pegawai telah mengalami perubahan fizikal yang memerlukan Cuti Bersalin bagi tujuan pemulihan.


13. Tempoh perkhidmatan dengan Pihak Berkuasa Negeri, Pihak Berkuasa Berkanun atau Pihak Berkuasa Tempatan bagi seseorang pegawai yang diberi pelepasan untuk berkhidmat dengan perkhidmatan awam Persekutuan hendaklah diambilkira bagi maksud kelayakan kemudahan di bawah Pekeliling Perkhidmatan ini.


14. Tempoh perkhidmatan termasuk semasa pelantikan secara sementara atau pelantikan secara kontrak hendaklah diambilkira bagi maksud kelayakan kemudahan
di bawah Pekeliling Perkhidmatan ini.15. Urusan pentadbiran kemudahan Cuti Bersalin adalah seperti berikut:15.1 pegawai hendaklah mengemukakan dokumen sokongan daripada hospital/ klinik Kerajaan atau swasta yang mengesahkan tarikh dijangka bersalin bagi membolehkan Ketua Jabatan meluluskan permohonan Cuti Bersalin dengan menggunakan borang seperti di Lampiran A Pekeliling Perkhidmatan ini;


15.2 Bagi memudahkan urusan pentadbiran, pegawai tidak boleh meminda

tempoh Cuti Bersalin yang telah diluluskan oleh Ketua Jabatan;15.3 Ketua Jabatan hendaklah memastikan bilangan hari dan tempoh
Cuti Bersalin yang diluluskan direkod di dalam Rekod Perkhidmatan pegawai;

15.4 bagi pegawai yang telah menggunakan kemudahan Cuti Bersalin

di bawah Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 1998, kelayakan kemudahan Cuti Bersalin yang telah digunakan sebelum ini hendaklah ditolak daripada jumlah kelayakan di bawah Pekeliling Perkhidmatan ini seperti contoh di Lampiran B; dan


15.5 Pegawai yang bermula Cuti Bersalin sebelum 15 Oktober 2010 adalah masih tertakluk kepada tempoh Cuti Bersalin selama 60 hari dan pelaksanaannya sepertimana dalam Pekeliling Perkhidmatan Bilangan
2 Tahun 1998.

PEMBATALAN16. Dengan berkuat kuasanya Pekeliling Perkhidmatan ini, maka Pekeliling

Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 1998, Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan

5 Tahun 2009, perenggan 54.5 (i), (ii) dan (iii) Pekeliling Perkhidmatan Bilangan

2 Tahun 2008 dan Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 16 Tahun 2009 adalah dibatalkan.
TARIKH KUAT KUASA17. Pekeliling Perkhidmatan ini berkuat kuasa mulai 15 Oktober 2010.

PEMAKAIAN


18. Tertakluk kepada penerimaannya oleh pihak berkuasa masing-masing, peruntukan Pekeliling Perkhidmatan ini pada keseluruhannya dipanjangkan kepada semua Perkhidmatan Negeri, Pihak Berkuasa Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”
( DATO’ SRI ABU BAKAR BIN HAJI ABDULLAH )
Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam
MalaysiaJABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA
PUTRAJAYA

02 DISEMBER 2010

PTK digantikan dengan mengambil kira tugas hakiki

'Keunikan' tugas hakiki diambil kira ganti PTK
Oleh Johari Ibrahim
joib@bharian.com.my
2010/12/08
JPA akan beri penekanan pencapaian tugas individu

PUTRAJAYA: Satu sistem penilaian yang mengambil kira 'keunikan' setiap jabatan kerajaan akan diguna pakai bagi menggantikan peperiksaan Penilaian Tahap Kecekapan (PTK) yang ditamatkan mulai 1 Januari ini. Ketika PTK ditolak sesetengah kakitangan awam, sistem penilaian baru itu yang sedang dirangka oleh Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) akan turut memberi penekanan kepada pencapaian individu dalam tugas hakikinya. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam, Datuk Seri Abu Bakar Abdullah, berkata pada ketika ini, PTK ‘mengukur’ kecekapan pegawai secara sama rata tanpa banyak mengambil kira jurusan hakiki masing-masing.

“Tiap-tiap jabatan ada keunikan masing-masing jadi ia tidak boleh dinilai secara sama rata, misalnya jika kakitangan berada dalam bahagian pentadbiran tidak boleh sama dengan bahagian teknikal," katanya ketika dihubungi Berita Harian.

Beliau berkata, sepatutnya PTK juga menekankan keunikan setiap jabatan itu
tetapi oleh kerana ia sudah menjadi budaya dalam perkhidmatan awam ia nampak seolah-olah diseragamkan.
Katanya, JPA diberi masa sehingga Jun depan untuk mengemukakan sistem penilaian baru itu seperti yang diumumkan Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Razak, pada pembentangan Bajet 2011 lalu.

Beliau berkata, nama kepada sistem penilaian baru itu juga belum ditentukan.

Bagaimanapun, katanya, proses kenaikan pangkat kakitangan awam antara Januari hingga Jun depan akan diteruskan dengan keutamaan masih diberikan kepada mereka yang lulus PTK yang diduduki sebelum ini.

Menjawab soalan, katanya, sistem penilaian baru itu kelak juga akan mirip kepada kriteria Petunjuk Prestasi Utama (KPI) individu tetapi enggan menjelaskan terperinci.

Walaupun sesetengah kriteria akan berfokus kepada bidang hakiki kakitangan berkaitan, beberapa subjek seperti kenegaraan akan diteruskan dalam penilaian baru itu kelak kerana ia penting untuk seseorang kakitangan kerajaan.

Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 13/2010 yang disiarkan di laman web JPA sebelum ini menyatakan pelaksanaan PTK akan dihentikan berkuat kuasa 1 Januari ini selaras dengan pengumuman kerajaan dalam pembentangan Bajet 2011 pada Oktober lalu.

Justeru, lulus PTK bukan lagi syarat untuk kenaikan pangkat mulai 1 Januari ini.

PTK diperkenalkan dalam Sistem Saraan Malaysia (SSM) bermula 1 November 2002 bertujuan menggalakkan pembangunan diri pegawai perkhidmatan awam melalui pembelajaran berterusan, meningkatkan budaya organisasi pembelajaran dan melaksanakan pengurusan sumber manusia berasaskan kompetensi.

PTK dimantapkan pada 2005 dan dibuat pengubahsuaian pada 2008.

Bagaimanapun, peperiksaan itu menimbulkan pelbagai kontroversi kerana dikatakan ramai kakitangan terutama yang berpengalaman sukar menikmati kenaikan pangkat.

22 December 2009

PERUTUSAN AWAL TAHUN SESI PERSEKOLAHAN TAHUN 2010 oleh KPPM
Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, salam sejahtera dan selamat menyambut tahun baru 2010 kepada semua warga pendidik serta murid-murid sekolah.
Guru-guru serta Murid-murid yang dikasihi sekalian,
Izinkan saya mengucapkan selamat kembali ke sekolah dan memulakan lembaran baru pada sesi persekolahan 2010. Kepada guru-guru, sambutlah anak-anak didik kita ini ke alam sesi persekolahan yang baru dengan minda yang terbuka dan dengan penuh iltizam untuk membentuk mereka menjadi insan yang cemerlang seperti yang diharapkan oleh ibu bapa mereka dan negara.
Kepada murid-murid sekalian, ingatlah, sebagai generasi pewaris negara usaha murni menuntut ilmu dan melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti baik di dalam bilik darjah mahupun gerak kerja di luar bilik darjah adalah satu usaha membentuk personaliti, ketrampilan diri dan jati diri sebagai anak Malaysia. Ibu bapa, guru, masyarakat bahkan negara akan sama-sama berasa bangga apabila murid-murid berjaya dalam pelbagai bidang yang dipelajari di sekolah.
Saya menyeru kepada semua murid rebutlah peluang dan segala kemudahan yang disediakan di sekolah untuk menyiapkan diri sebagai orang yang berilmu, beramal dan menyumbang kepada kemajuan diri, masyarakat dan negara. Modal insan yang cemerlang tidak dapat dilahirkan dalam sekelip mata, bahkan ianya adalah usaha yang berterusan yang perlu dipupuk, dibimbing dan diasah bakat seperti kata pepatah, melentur buluh hendaklah dari rebungnya. Pepatah juga mengatakan, “Akar ilmu itu memangnya pahit tetapi buahnya adalah lazat”. Maka sebagai murid, anda semua yang seharusnya berusaha untuk menjadi orang yang berpelajaran kerana pencapaian dalam masa persekolahan merupakan kenangan yang paling manis untuk diimbau kelak.
Para guru dan murid-murid sekalian,
Yang muda dikasihi, yang tua dihormati adalah satu perpatah yang perlu dipegang oleh semua guru dan murid-murid. Guru selaku suri teladan perlulah menunjukkan kasih kepada anak-anak murid mereka. Guru sabagai satu personalia seharusnya dapat menggunakan kebijaksanaan untuk menyentuh jiwa dan perasaan semua murid semasa berkomunikasi dua hala supaya ianya ibarat kata-kata yang terpahat di batu, kekal dalam ingatan, dan tidak hanya menjadi tulisan di atas pasir, yang hilang apabila di tiup angin.
Dalam alaf nano teknologi ini, semua pendidik perlu menyiapkan diri untuk mengemaskinikan semua fakta dan ilmu yang hendak disampaikan dalam mata pelajaran masing-masing. Gunakanlah kemudahan teknologi komunikasi maklumat untuk menjadikan pengajaran dan pembelajaran yang di sampaikan satu peristiwa yang sangat menyeronokkan kepada semua murid, bahkan para guru juga turut memperoleh pengalaman dan pengetahuan semasa berinteraksi dengan murid-murid.
Sebagai pendidik, semua guru harus menjiwai profesion ini kerana ianya merupakan satu profesion amat mencabar. Kalau seorang tukang jahit salah menjahit baju, hanya sehelai baju yang rosak tetapi jika seorang pendidik salah memberi didikan, kesannya adalah kepada satu generasi pewaris negara. seperti yang diungkapkan oleh Allahyarham Dato' Usman bin Awang (1979), "Berburu ke padang datar, Dapat rusa belang kaki, Berguru kepalang ajar Ibarat bunga kembang tak jadi”
Saya ingin menyeru kepada guru untuk memberi dedikasi, komitmen, dan keprihatinan yang tinggi kepada semua anak-anak didik. Guru selaku orang yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman dapat mengenal pasti potensi dan bakat yang ada dalam setiap anak murid. Maka guru perlu menggembleng tenaga dan kepakaran untuk menggunakan maklumat ini bagi menggilap bakat dan memperkukuhkan potensi diri murid-murid untuk berjaya dalam semua bidang yang diceburi serta mengimbangi perkembangan intelek, rohani, jasmani dan emosi.
Para guru dan murid sekalian,
Dalam memastikan kualiti pendidikan dan perkhidmatan yang disampaikan kepada murid-murid, Kementerian Pelajaran Malaysia telah menjadikan empat perkara sebagai fokus utama dalam bidang keberhasilan utama; iaitu Perluasan Prasekolah, Literasi dan Numerasi (Linus), Sekolah Berprestasi Tinggi, dan New deals for principals. Maka semua warga pendidik perlu menyambut perubahan yang sedang berlaku ini dengan tangan terbuka dan minda yang positif (positive mind-set) bagi memastikan semua yang di rencana dapat dilaksanakan mengikut perancangan dan membuahkan hasil yang menunjukkan peningkatan dalam kualiti pendidikan di negara ini. Guru sebagai sumber ilmu perlu memantapkan diri melalui pendidikan berterusan. Penyertaan guru dalam pelbagai wacana dan forum serta kegiatan di pusat-pusat kegiatan guru adalah satu usaha yang berterusan dan perlu difokuskan untuk menambah ilmu serta pengetahuan kerana guru bukan saja sebagai penyampai ilmu bahkan orang yang bertanggungjawab untuk membentuk kaedah pemikiran positif dalam kalangan anak-anak murid. Pepatah ”jangan diberi ikan, tetapi ajarlah memancing ikan” adalah satu pepatah yang sangat hampir dengan profesion perguruan.
Para guru dan murid-murid yang saya kasihi,
YAB Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pelajaran menyarankan sukan perlu diperkasakan. Maka bagi mencapai hasrat tersebut para guru dan murid-murid seharusnya bergiat aktif dalam pelbagai bidang sukan mahupun aktiviti kokurikulum sebagai usaha membudayakan gaya hidup sihat dan juga kecemerlangan sukan untuk negara.
Kepada murid-murid yang baru sahaja berjaya dalam peperiksaan UPSR dan PMR, saya mengucapkan tahniah dan teruskan perjuangan anda dalam usaha mencari ilmu dan pengalaman. Bagi murid-murid yang baru memasuki Tahun 1, jangan risau dan bimbang kerana seperti kakak dan abang-abang anda, sudah pasti pengalaman persekolahan akan menjadi satu yang menyeronokkan kerana anda akan memperoleh ramai kawan-kawan baru serta mendapat ilmu pengetahuan yang amat berguna sebagai persiapan menghadapi hari muka.
Harapan saya, kepada semua guru dan murid, marilah kita bersama-sama berusaha untuk memajukan diri, masyarakat dan negara dalam semangat gagasan “1Malaysia, Rakyat Didahulukan Dan Pencapaian Diutamakan”.

Tan Sri Dato’ Haji Alimuddin Bin Haji Mohd Dom
Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia
4 Januari 2010, bersamaan 18 Muharam 1431

credit to http://www.moe.gov.my

19 December 2009

LINUS

Literasi dan Numerasi (LINUS).

Perihal Program:

National Key Result Areas (NKRA’s) KPM telah menyasarkan bahawa semua murid yang tidak mempunyai masalah pembelajaran berkeupayaan menguasai asas literasi dan numerasi selepas tiga tahun mengikuti pendidikan rendah menjelang 2012.

Mula dilaksanakan pada tahun 2010 melibatkan murid Tahun 1 di sekolah rendah (Kohort Pertama).
Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK) telah dipertanggungjawabkan untuk menerajui usaha mengatasi masalah literasi dan numerasi di kalangan murid sekolah rendah.

Matlamat :

Memastikan semua murid kecuali berkeperluan khas berkeupayaan menguasai asas Literasi (Bahasa Melayu) dan Numerasi (Matematik) selepas tiga tahun menduduki pendidikan sekolah rendahmenjelang 2012.
Literasi = celik huruf
Numerasi = celik nombor

Penerangan tentang Literasi (berkaitan dengan kemahiran dalam modul yang kami tulis)
Definisi Literasi

Definisi asas literasi ialah kebolehan untuk membaca, menulis dan memahami perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk yang mudah (dengan menggunakan kata hubung “dan “ serta mengaplikasi pengetahuan tersebut dalam pembelajaran serta komunikasi harian .

Objektif

Objektif Program Literasi adalah memastikan pada akhir
program Pencapaian Literasi , murid dapat :

i. Mengeja dan membunyikan suku kata terbuka dan
tertutup.
ii. Membaca dan menulis perkataan daripada suku kata
terbuka dan tertutup dan perkataan yang berimbuhan
awalan dan akhiran
Iii.Membaca dan menulis serta memahami ayat tunggal dan
ayat-ayat majmuk yang mudah dengan menggunakan kata
hubung “dan'

Pendekatan

Program LINUS menggunakan pendekatan belajar membaca dan menulis secara bersepadu dan
menyeluruh. Murid belajar mengenai huruf, suku kata dan perkataan serentak secara berperingkat dan Memperkenalkan huruf secara berperingkat-peringkat melalui kemahiran menulis,guru terus mula mengajar membaca melalui kaedah gabungan bunyi dengan Fonetik suku kata tanpa mengajar huruf a-z. Murid mengenali huruf dalam kemahiran menulis .

Klik Sini Muat Turun Pelan Bilik Darjah LINUS

Muat Turun Senarai Kemahiran LINUS

Buku teks baru

Oleh Norliza Abdullah
lizz@bharian.com.my

BAHAGIAN Buku Teks (BBT), Kementerian Pelajaran mencetak 4.8 juta naskhah buku membabitkan 567 judul bernilai RM118 juta untuk kegunaan pelajar sekolah rendah dan menengah bagi sesi persekolahan baru tahun depan.

Pengarahnya, Mohd Adenan Deraman, berkata daripada jumlah itu, 523 judul untuk cetakan semula, manakala 44 lagi baru merangkumi semua kelas daripada Tahun Satu hingga Tingkatan Lima.

Mulai tahun ini juga, beliau berkata, pihaknya menguruskan penerbitan buku teks Sijil Tinggi Agama Malaysia serta Antologi Komponen Sastera Inggeris dan Melayu dengan nilai keseluruhan RM37 juta.

Katanya, jumlah cetakan itu merangkumi pesanan bagi menampung sekolah yang tersilap dan tercicir dalam membuat pesanan serta permintaan tambahan berikutan pembukaan sekolah baru bernilai RM776,365.

“Semua bekalan buku berkenaan sudah diagih-agihkan pengedar berdasarkan enam zon seluruh negara.

“Pengedaran bermula Oktober lalu dan ada sekolah sudah memberi buku berkenaan kepada pelajar Tingkatan Dua yang akan memasuki Tingkatan Tiga dan Tingkatan Empat yang akan belajar di Tingkatan Lima,” katanya ketika ditemui di Putrajaya, baru-baru ini.

Untuk peringkat pertama pengedaran, Mohd Adenan berkata, pihaknya memberi tumpuan kepada sekolah kawasan pedalaman dan luar bandar Sabah dan Sarawak.

Sambil menjelaskan buku berkenaan diedar sebaik saja siap dicetak, beliau berkata, peringkat kedua pengedaran pula membabitkan sekolah luar bandar dan pedalaman semenanjung dan seterusnya bandar dan kawasan mudah diakses.

“Bagi memastikan proses pengedaran berjalan lancar, pegawai Skim Pinjaman Buku Teks di setiap pejabat pelajaran daerah (PPD) sentiasa membuat pemantauan.

“Selain itu, perjumpaan dan perbincangan dengan penerbit diadakan dari semasa ke semasa bagi memastikan operasi berjalan lancar dan bekalan sampai mengikut jadual,” katanya.

Mengulas proses pengagihan bekalan, Mohd Adenan berkata, bagi buku cetakan semula, pesanan dibuat sekolah menggunakan aplikasi dalam talian atau BTBT online.

Berdasarkan pesanan, katanya, BBT akan mengeluarkan waran peruntukan untuk setiap jabatan pelajaran negeri (JPN).

Beliau berkata, PPD pula akan membuat semakan awal terhadap setiap pesanan berkenaan dan seterusnya JPN memesan terus daripada pembekal dan penerbit.

Buku teks berkenaan katanya, akan terus dihantar kepada pembekal atau ejen yang dilantik penerbit ke sekolah yang membuat pesanan.

Berita Harian Online: 14 Disember 2009

30 September 2009

PENGGAL PERSEKOLAHAN 2010

KENYATAAN AKHBAR MENGENAI PENGGAL PERSEKOLAHAN TAHUN 2010 Oleh Y.BHG. TAN SRI DATO’ HAJI ALIMUDDIN BIN HAJI MOHD. DOM, KETUA PENGARAH PELAJARAN MALAYSIA

Selasa, 8 September 2009, bersamaan 18 Ramadan 1430H Setelah mendapat persetujuan daripada Yang Amat Berhormat Menteri Pelajaran, Kementerian Pelajaran Malaysia telah memutuskan bahawa Penggal Persekolahan bagi sesi persekolahan tahun 2010 akan bermula pada 3 Januari 2010 dan tamat pada 18 November 2010 bagi sekolah-sekolah Kumpulan A, manakala sekolah-sekolah Kumpulan B akan bermula pada 4 Januari 2010 dan tamat pada 19 November 2010.
Jumlah hari persekolahan termasuk cuti am adalah sebanyak 210 hari manakala jumlah cuti penggal adalah 78 hari. Jumlah hari persekolahan sebanyak 210 hari itu memberi ruang kepada semua sekolah untuk menikmati 4 hari Cuti Peristiwa dengan sepenuhnya. Keseimbangan minggu persekolahan dan cuti bagi Penggal 1 dan Penggal 2 adalah seperti berikut:
PERSEKOLAHAN DAN CUTI PENGGAL 1 PENGGAL 2 Hari Persekolahan 10 minggu 11 minggu Cuti Sekolah 9 hari 9 hari Hari Persekolahan 11 minggu 10 minggu Cuti Sekolah 16 hari 44 hari Tan Sri Dato’ Haji Alimuddin bin Haji Mohd. Dom Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Kementerian Pelajaran Malaysia 8 September 2009.PENGGAL PERSEKOLAHAN TAHUN 2010
KUMPULAN B:
Sekolah-sekolah di Negeri Perlis, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Melaka, Johor,
Pahang, Wilayah Persekutuan Labuan, Sabah, Sarawak dan Wilayah Persekutuan Putrajaya.

Jumlah Hari Persekolahan Termasuk Cuti Am : 210
Jumlah Hari Cuti Penggal : 78

24 September 2009

Borang Tuntutan BerFormula

Borang Tuntutan BerFormula

download here